2012-10-27 23:02 #0 av: lillalifa

I USA är det till exempel mycket vanligt att kastrera hundarna i tidig ålder, mycket för att minska oönskad reproduktion men också för att studier visat de många fördelarna som till exempel att djuren håller sig friskare och piggare längre i livet.

Att kastrera en hund är ett relativt enkelt ingrepp hos hanhundarna. Men hos tikararna är dock ingreppet något större och svårare. Normalt repar de sig väldigt fort efter operationens gång. Kastrering har som allt annat i världen både för- och nackdelar. Myterna är lika många för både tik och hane. Mår tiken verkligen dåligt av att inte få ha en kull med valpar? Kommer hanen att känna sig stympad eller naken? Blir hunden fet och slö? Nej, faktum är att det finns många fördelar med att kastrera en hund i tidig ålder.

Många fördelar med kastrering

Om din hund inte är ett potentiellt avelsdjur eller en utställningshund finns det flera fördelar med en så tidigt kastrering som vid sex månaders ålder. Till exempel minskar risken för juvertumörer och prostataproblem drastiskt. Du slipper också bekymmer med oönskad dräktighet och hanhundar som matvägrar och ylar för att grannskapets tikar löper, Hanhunden brukar då inte ha samma intresse hos en löptik som en okastrerad hane och tiken löper inte så den påkallar sig inte samma uppmärksamhet.

Beteendeproblem går tyvärr inte att kastrera bort

Många gånger är hanhundens temperament anledningen till att ägaren vill genomföra en kastrering. I de allra flesta fall blir hanen lugnare och könsdriften försvinner till stor del. Dock kan exempelvis revirmarkering och aggressivitet fortfarnade finnas kvar även efter kastreringen om den gjorts efter det att hunden utvecklat vanor som då får tränas bort istället.

Nackdelar med kastrering inte så många.

Hälsomässigt är fördelarna med tidig kastrering många, men de få nackdelarna har också diskuterats om i veterinärkårerna. Man har menat att tillväxten hämmas hos tidigt kastrerade djur men amerikanska studier har visat att så inte är fallet utan de är en myt. En hane som kastreras före puberteten utvecklar dock aldrig den vuxna, okastrerade hundens muskelmassa. Tikar kan drabbas av urininkontinens efter kastrering, men det kan behandlas framgångsrikt: I vissa fall kan en förändring av pälskvaliteten ske hos kasterarde hundar.

Lägre ämnesomsättning, mer motion mindre utfodran.

I flera studier menar man att ämnesomsättningen i vila är lägre än hos intakta djur vilket betyder att de kastrerade hundarna har ett lägre energibehov. Men med en minskad mängd utfodring eller ökad motion bör inte din kastrerade hund bli tjock eller slö, de har ju även utvecklats speciellt foder för kastrerade hundnar på senare tid för att förbättra livskvaliten.

De kastrerade hundarna är friskare.

Det är endast en stor myt att tikar mår bättre om de får valpar, dräktighet,valpning och att ta hand om valparna kan slita på tiken. Samtidigt som en hane mår bra av att slippa stressen med revirmarkering,dominans och löp tikar. Ofta inbillar vi oss själva till att tro att de är negativt och att det är därför vi avhåller oss från att kastrera våra husdjur, men där är vi människor egoistiska och förmänskligar våra hund vänner igen.

Men i USA är det till exempel mycket vanligt att kastrera hundarna i tidig ålder, mycket för att minska oönskad reproduktion men också för att studier visat de många fördelarna som till exempel att djuren håller sig friskare och piggare längre i livet.

 

Källa; Agria Djurförsäkring